Endret: 28 sep 2019     Opprettet: 20 sep 2016

Vaktmestertjenester

Rapporter eventuelle feil og avvik til styret ved behov. Styret tar videre kontakt med gjeldende vaktmesterselskap borettslaget har avtale med.

Tjenesten utføres 2 g. pr. uke

Lyskontroll med skift i oppgangene og fellesarealer

Opprydding av hensatte gjenstander i de 5 oppgangene inkludert svalgang, 2 g. pr. uke

Alle søppelkasser i oppgangene tømmes 1 g. pr uke eller ved behov

Søppelskur holdes rent og ryddig

Plukke søppel og feie fra sameiet felles uteområde

Kjeller korridorer rengjøres / vaskes 1 g. pr. år.

Gressklipp / kantklipp utføres 1 g. pr. uke i vekstsesongen

 

Tilsyn med eventuell justering av:

Nødutganger og rømningsvei

Oljebestilling etter avtale

Sentralfyringsanlegg / EL-kjele

Dørpumper / låser

Vann / avløp sjekke / stenge ved behov

Takrenner / nedløp

Byggeteknisk

Beredskap for snø og is fra tak

 

Rapporter eventuelle feil og avvik til styret ved behov.

Alt innenfor dine 4 vegger er i utgangspunktet ditt eget ansvarsområde. Alt utenfor dine 4 vegger er i utgangspunktet borettslagets ansvarsområde. Spør om du er i tvil.

NB! Alt arbeide som borettslaget skal betale for må først gå igjennom styret

 

Mvh

Styret