Endret: 24 mai 2019     Opprettet: 30 jun 2016

Parkerings bestemmelser / overtredelse / midlertidig leie

Ser du en bil stå ulovlig parkert på din plass eller til særskilt hinder så ta kontakt med styret.

Det er ikke tillatt med parkering utenom oppmerkede plasser. Blir det problemer med feilparkerte biler så vil styret bli tvunget til å leie inn et parkeringsvakt selskap for å overvåke og overholde parkeringsreglene. Dette er en stor kostnad som styret ønsker å unngå. Så hvis du også ønsker å holde felleskostnadene nede, informer dine gjester om å ikke parkere i bakgården. Så slipper vi alle høyere kostnader eller styret å taue bort bilen din eller gjesten din sin.

Leier du en parkeringsplass i Grenseveien 30 Borettslag så er det ikke tillatt å la gjester parkere bak din egen bil (dobbeltparkering). Flytt din egen bil til Fougnersvei, hvis du ønsker å midlertidig tilby din parkeringsplass til din gjest.

(NB! Beboerparkering innført fom. 20. mai 2019, så du vil trenge beboerparkeringskort registrert på din bil)

Dobbeltparkert bil vil bli tauet bort ved bileiers egen regning og risiko. Ikke oppford dine gjester til å parkere bak din bil på din plass da dette ikke er tillatt og det vil kunne få konsekvenser for ditt eget leieforhold av parkeringsplass.

Grenseveien 30 Borettslag har ingen gjesteparkering.

Styret viser skjønn ved midlertidig parkering utenom oppmerkede plasser ved av eller på lessing ved for eksempel flytting inn/ut av borettslaget. Pusser du opp og trenger midlertidig parkeringsplass for din håndtverker så ta kontakt med styret i god tid så kan det være at du kan låne/leie en ledig plass.

Hvis det finnes ledige plasser og du har behov for parkeringsplass fra minimum 1 måned til maksimum 3 måneder så kan du inngå et midlertidig leieforhold av en p-plass. Kontakt styret.

Det kan også hende du har en snill nabo med p-plass som kan låne ut sin hvis den ikke benyttes. Sjekk med dine naboer på Facebook gruppen til Borettslaget.

Mvh

Styret