Endret: 27 jul 2017     Opprettet: 12 jun 2017

Digital kommunikasjon fra OBOS og styret

OBOS og styret i boligselskapet vil gjerne kommunisere digitalt med beboerne.

Digital kommunikasjon er nå hovedregelen i offentlig forvaltning, men Lovverket krever at vi må fortsatt be om lov.

"Styremedlemmer har alt blitt vant til at mer og mer av kommunikasjonen med OBOS er digital. Nå er det på høy tid at også den enkelte beboer kan kommunisere papirløst med både styret i boligselskapet og OBOS",mener forvaltningssjef Johnny Ademaj.

Beboere i alle boligselskap som forvaltes av OBOS mottar snart en SMS. I denne ber OBOS om lov til å informere digitalt – via sms, mobiltelefon eller e-post – om alt som er relevant foreierskapet i boligen.

"Vi vet at mange vil sette pris på å motta informasjon papirløst. Det kan dreie seg om årsberetninger, ligningsoppgaver, giroer og varslinger om hendelser. Det er også en økende forventning fra beboere om å ta i bruk flere og bedre digitale tjenester. Vi i OBOS er også opptatt av at dette har en svært klimavennlig side, når papirbruken reduseres dramatisk", sier Johnny Ademaj.

Jeg vil oppfordrer beboerne i Grenseveien 30 Borettslag om å gi sitt samtykke til OBOS vedrørende digital kommunikasjon. Slik kan vi i styret gi ut informasjon til beboerne mye raskere, enklere og rimeligere. Generealforsamlingen etterlyste bedre og fortøpende relevant informasjon til beboerne og dette vil bidra til å gjøre den jobben enklere og mer effektiv for styret.

Med vennlig hilsen

Egil Karlsen 

Styreleder